CHRISTMAS PROMOTION 2020

Đy l lễ hội Christmas rằng chng ta sẽ ăn mừng cng nhau, kể từ khi DevilzMu mở cửa cho tới giờ v chng ti cảm thấy biết ơn v điều đ.

Thng 12 lun đặc biệt v tất cả cc lễ kỷ niệm v chng ti muốn n giống như vậy ở DevilzMu, nơi m thng no cũng tốt, nhưng trong thng cụ thể ny, n sẽ đng nhớ v mục tiu của chng ti l đp ứng tối đa sự mong đợi của bạn .

Tin tức chỉ mới bắt đầu, chng ti sẽ c nhiều trong thng ny, bn cạnh cc sự kiện với phần thưởng xuất sắc. Chng ti sẽ bắt đầu với một chương trnh khuyến mi đặc biệt trong cửa hng trực tuyến của chng ti, với tiền thưởng ln tới +25% DVZ Coins.

Đy l cơ hội để bạn mua tiền xu với gi cả phải chăng hơn v lm cho cuộc phiu lưu của bạn trở nn th vị v vui vẻ hơn.

GI GI TRỊ THẬT THƯỞNG DVZCOIN CUỐI
GI QU KHUYẾN MI:
GI 01R$ 15,00 (150 DVZCoin)5% Thưởng158 DVZCoin
GI 02R$ 50,00 (500 DVZCoin)10% Thưởng550 DVZCoin
GI 03R$ 100,00 (1.200 DVZCoin)10% Thưởng1.320 DVZCoin
GI 04R$ 200,00 (3.000 DVZCoin)15% Thưởng3.450 DVZCoin
GI 05R$ 300,00 (7.000 DVZCoin)15% Thưởng8.050 DVZCoin
GI 06* R$ 600,00 (14.000 DVZCoin) 25% Thưởng 17.500 DVZCoin
*Gi 06, chỉ c ring cho đợt khuyến mi ny, sau khi kết thc n sẽ được tho bỏ từ cửa hng web của chng ti.

Hoạt động tới : 30/12/2020 lc 11:59pm (GMT -3);

Hoạt động cho tất cả cc loại thanh ton;


Để mua gi mong muốn của bạn, hy truy cập cửa hng web của chng ti:
shop.devilzmu.net
THEO DI CHNG TI QUA CC MẠNG X HỘI