Escolha seu idioma abaixo | Choose your language below | Hy chọn ngn ngữ ở dưới


[HƯỚNG DẪN] NHIỆM VỤ CẤP 3 MARLON
Hướng dẫn được cập nhật vo ngy 24 thng 11 năm 2020.Xin cho, trong hướng dẫn ny, chng ta sẽ học cch thực hiện nhiệm vụ Marlon, trước khi chng ta bắt đầu, hy nhớ rằng nhiệm vụ ny chỉ dnh cho Blade Knight, Muse Elf, Soul Master v Summoner. Bạn cũng sẽ cần phải ở cấp 220 để c thể bắt đầu nhiệm vụ.

Bằng cch thực hiện nhiệm vụ Marlon, bạn sẽ mở ra cnh cửa để pht triển nhn vật của mnh ln cấp 3 v "nhận" trạng thi anh hng trn đất liền của Devilz, với đ bạn sẽ nhận được thm 1 (một) điểm cho mỗi cấp độ bạn leo ln.TM KIẾM MARLON:


* NPC Marlon

NPC Marlon l một người bảo vệ phục vụ nh thờ của Devias, nhưng hỗ trợ như một người bảo vệ ở ba thnh phố khc, Lorencia, Noria v Atlans.

N đi bộ ngẫu nhin qua cc thnh phố ny, nhưng bạn c thể tm kiếm n tại cc tọa độ sau:

Lorencia Noria Devias Atlans
Kế bn NPC "Potion Girl Amy" Kế bn NPC "Shadow Phatom Soldier" Kế bn NPC "Weapon Merchant" Kế bn cổng ra ở Pha Bắc
[135, 90] [170 ,90] [200, 48] [17, 23]

Sau khi định vị n, hy nhấp vo n để bắt đầu nhiệm vụ.TRONG TM KIẾM 'MUREN':

Bằng cch nhấp vo NPC Marlon, n sẽ kể cho bạn cu chuyện về một kho bu huyền thoại bị mất trn lục địa Devilz.

Để bắt đầu cu chuyện v tiếp tục nhiệm vụ, chỉ cần chọn cc ty chọn được phn chia bn dưới:

Ở giai đoạn ny, NPC Marlon sẽ yu cầu bạn tm kiếm "Ring of Honor".

TM VẬT PHẨM "RING OF HONOR" Ở ĐU?

Ring of Honor

Xc suất cao nhất để rớt "Ring of Honor" l ở Tarkan, ở cổng ra bn phải, Tarkan 2 v Arena.

Bạn c thể mua vật phẩm ny từ người chơi khc thng qua Thương mại hoặc Cửa hng c nhn.
HON THNH NHIỆM VỤ (KHNG DNH CHO BLADE KNIGHT):

Sau khi tm được "Ring of Honor" đem tới nộp cho NPC Marlon, do đ kết thc nhiệm vụ v chinh phục vị thế anh hng trn đất liền của Devilz v những lợi thế của n.

TIẾP TỤC HNH TRNH VỚI BLADE KNIGHT:

Sau khi nộp "Ring of Honor" cho NPC Marlon sẽ ni rằng bạn c thể c được một sức mạnh mới, n sẽ lại kể cho bạn một cu chuyện mới.

Để bắt đầu cu chuyện v tiếp tục nhiệm vụ, chỉ cần chọn cc ty chọn được phn chia bn dưới:

Tới bước ny, NPC Marlon sẽ hỏi bạn tm kiếm "Dark Stone" để hon thnh nhiệm vụ.

TM VẬT PHẨM "DARK STONE" Ở ĐU?

Dark Stone

Xc suất cao nhất để rớt "Dark Stone" l ở Tarkan, ở cổng ra bn phải, Tarkan 2 v Arena.

Bạn c thể mua vật phẩm ny từ người chơi khc thng qua Thương mại hoặc Cửa hng c nhn.
HON THNH NHIỆM VỤ VỚI BLADE KNIGHT:

Sau khi tm được "Dark Stone"đem tới nộp cho NPC Marlon cũng giống như bạn đ từng nộp "Ring of Honor", do đ kết thc nhiệm vụ v chinh phục vị thế anh hng trn đất liền của Devilz v những lợi thế của n.Bạn c cu hỏi g về hướng dẫn ở trn, lm ơn hy tham gia Discord của chng ti https://devz.mu/discordTHEO DI CHNG TI QUA CC MẠNG X HỘI