PHẢN HỒI - BUILD/FULL STATUS

On 11/02/2020 chng ti đ tiến hnh bảo tr, trong đ chng ti đ thay đổi phương php phn phối điểm của cc nhn vật, xa FULL STATUS v thay thế bằng BUILD điểm.

Thay đổi ny cho php khi phục tất cả cc cng thức bn trong của tr chơi, do đ hướng đến sự cn bằng tốt hơn giữa cc lớp.

Mục đch của chng ti l lm cho cơ chế PvP năng động hơn, định gi cc loại người chơi v chiến lược khc nhau, trong đ mỗi người sẽ p dụng sự kết hợp của cc vật phẩm / tnh năng v cũng c khng gian cho mỗi người để tạo BUILD của ring họ. Thng qua phong cch tr chơi BUILD, mỗi người chơi tạo PvP của ring mnh v chng ti khng cần phải can thiệp trực tiếp vo điều đ, bởi v thng qua tnh năng phn phối điểm, cũng như cc khả năng cấu hnh nhn vật khc c sẵn trong tr chơi, mỗi PvP l duy nhất v cụ thể cho mỗi người chơi, v khi hệ thống FULL STATS, ha ra một phần của sự tự do m bạn c ngy hm nay sẽ bị lấy đi, v mọi người đều c cng một lượng điểm, điều ny lm cho PvP trở nn phức tạp hơn v t khả năng hơn.

Chng ti đ nhận được một số phản hồi tch cực cũng như tiu cực về thay đổi ny v cũng c một số cc cuộc thăm d khng chnh thức được thực hiện bởi người chơi trn cc phương tiện x hội, nơi cấu hnh my chủ hiện tại, BUILD, được bnh chọn nhiều nhất. Tuy nhin, chng ti đ quyết định mở khng gian ny để nhận phản hồi từ tất cả người chơi v do đ, phn tch kịch bản tốt nhất để lm theo từ by giờ.

Chng ti lm r rằng tất cả người chơi hoạt động thường xuyn c quyền v khng gian để đưa ra phản hồi v đề xuất của họ về DevilzMu, tuy nhin, chng ti khng cho php điều ny được thực hiện một cch thiếu tn trọng. V vậy, bất cứ khi no bạn muốn gửi cho chng ti kiến của mnh, hy lm điều đ một cch xy dựng v c l lẽ xc đng v đng sự thật.

Phản hồi của bạn c thể được cung cấp thng qua một biểu mẫu nội bộ, nơi chỉ quản l mới c quyền truy cập vo phản hồi đ gửi v sẽ khng tiết lộ kết quả v chng ti khng thực hiện khảo st, chỉ thu thập phản hồi từ cộng đồng.

Chng ti đ thm một số quy tắc để tham gia vo phản hồi ny, chẳng hạn như:

  1. Chỉ dnh cho người chơi c 100+ resets sẽ được php phản hồi;
  2. Chỉ một phản hồi cho mỗi account/IP được php phản hồi, nếu bạn cố tnh vi phạm hoặc ph luật, bạn sẽ bị kha ti khoản;
  3. Chỉ c phản hồi của người chơi lun hoạt động thường xuyn trong khoản 30 ngy.
Cc quy tắc ny sẽ được tun thủ v xc nhận trong mỗi lần tham gia, nhằm đảm bảo một kết quả cng bằng v thực sự, theo kịch bản hiện tại theo kiến của người chơi DevilzMu.

Để tham gia v lấy đơn phản hồi, hy chọn đường link dưới:
devz.mu/feedback
THEO DI CHNG TI QUA MẠNG X HỘI