GHOST TAG
DEVILZMU ĐẶC BIỆT 03 NĂM[01.] GIỚI THIỆUChạy l tốt, nhưng chạy khỏi những g bạn khng thể nhn thấy c cht căng thẳng. Vậy, bạn đ sẵn sng chưa? Sự kiện diễn ra với cc thnh vin trong nhm mặc một loại trang phục v hnh, v bạn sẽ khng thể nhn thấy họ. Bạn đ sẵn sng chưa? Sẽ c 10 sự kiện lin tiếp, v chỉ người đạt vị tr đầu tin (hạng 1) sẽ nhận được giải thưởng 100 DVZ Coin, v vậy hy sẵn sng với đi giy của bạn.[02.] CCH THỨC THAM GIAKhi sự kiện c sẵn để tham gia, một thng bo ton cầu sẽ thng bo cho bạn biết rằng để truy cập vo sự kiện, chỉ cần g lệnh /pega-pega. Sau đ, chỉ cần lm theo hướng dẫn được cung cấp trong cc thng bo ton cầu v bắt đầu chạy.V dụ về sự kiện đ mở cửa cho việc tham gia.[03.] QUY TẮC  • Tham gia với tất cả cc class trong tr chơi được cho php, khng c ngoại lệ.
  • Nhn vật phải được trang bị đi giy duy nhất để tham gia sự kiện.
  • Những người tham gia gy ph hoại hoặc lm tr hon sự kiện (bằng bất kỳ cch no) sẽ bị loại khỏi cuộc thi m khng cần thng bo trước.[04.] LỊCHBắt đầu Sự kiện: Từ 15:30 (GMT -3) ngy 13 thng 5 năm 2023.

Kết thc Sự kiện: Cho đến khi sự kiện cuối cng diễn ra vo ngy 13 thng 5 năm 2023.

My chủ: [G1] General 1.

Phần thưởng sẽ được gửi trong vng 01 (một) tuần sau khi kết thc sự kiện.THEO DI CHNG TI TRN MẠNG X HỘI