DEVILZMU EX - PHIN BẢN GỐC V CỨNG:

Xin cho!

Chng ti muốn thng bo trải nghiệm kỉ niệm thực sự cho bạn, một vương quốc mới trong DevilzMu, sẽ được gọi l DevilzMu Extreme hoặc gọi tắt l DevilzMu Ex. My chủ ny sẽ cổ điển, kh (với XP cực thấp) v với cc bản cập nhật lin tục, bắt đầu từ Season 1, được cập nhật theo lộ trnh c trn trang web: (ex.devilzmu.net)

Để chơi DevilzMu Ex, bạn sẽ c thể sử dụng cng một ứng dụng tr chơi v ti khoản m bạn sử dụng trong DevilzMu S4, v ứng dụng ny sẽ được chia sẻ, nhưng cc nhn vật v số dư Coin sẽ được phn chia theo từng my chủ khc nhau.

Dự n DevilzMu S4 (easy) sẽ khng thay đổi, n sẽ tiếp tục nhận được cc bản cập nhật ty chỉnh, như chng ti đ lm trong những năm qua. Đề xuất l DevilzMu Ex phục vụ cng chng khng thch cc mặt hng ty chỉnh hoặc my chủ dễ dng. Đối với những game thủ thch thiết lập v ty chỉnh dễ dng, DevilzMu S4 vẫn l vương quốc hon hảo dnh cho bạn.
CƠ SỞ HẠ TẦNG V VẬN HNH:

Tất cả cấu trc m chng ti c ngy hm nay của diễn đn, cửa hng v trang web devilzmu.net của chng ti sẽ tiếp tục độc quyền cho DevilzMu S4, v DevilzMu Ex sẽ c một trang web khc v cửa hng sẽ c sẵn thng qua link:

EX.DEVILZMU.NET
(DevilzMu Ex - Hard - Season 1+)

DEVILZMU.NET/HOME
(DevilzMu S4 - Dễ / Trung bnh - Season 4+)
QU TẶNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI:

Đối với những bạn đ chơi DevilzMu S4, chng ti sẽ cung cấp cho bạn phần thưởng cho mừng tự động, bao gồm cc buff v th cưng m bạn c thể đổi trong kho của cửa hng X (cũng sẽ c sẵn trong my chủ kh ny).


ĐẾM NGƯỢC KHNH THNH:

Mời bạn b v gia đnh của bạn, những người thch chơi game cổ điển v siu kh. DevilzMu Ex sẽ được mở vo ngy:

NGY 11 THNG 11 (THỨ SU)
20H00 (GMT +7)

THEO DI CHNG TI TRN MẠNG X HỘI