QU TẶNG DISCORD
DEVILZMU 2-NĂM ĐẶC BIỆT

Bạn c tự cho mnh l người may mắn? Thứ su tuần ny (13/05/2022), chng ta kỷ niệm 2 năm DevilzMu trở lại, nhưng người sẽ nhận được qu l bạn! Suốt trong 06:00 lc 23:59 (GMT -3), Sẽ c một số qu tặng trong Discord của chng ti v chỉ cần một c nhấp chuột l c thể tranh giải thưởng với 100 DVZ Coins.

nếu bạn chưa phải l thnh vin của Discord chng ti, hy tham gia ngay by giờ:*Bạn sẽ tự động nhận được giấy php trong Discord sau 10 pht kể từ khi bạn tham gia.

Qu tặng sẽ được thng qua 』Giveaways chat room v sẽ được thng bo qua con BOT của chng ti. Khi qu tặng bắt đầu sẽ được thng bo tới tất cả người chơi, cc bạn cần phải nhấn vo biểu tượng Emoji để tham gia "" v chờ đợi kết quả.THEO DI CHNG TI QUA MẠNG X HỘI