HƯỚNG DẪN - HỆ THỐNG MUUN - DEVILZMU
Tm Tắt 1 - Bản cập nhật: 15/11/2021

Mục lục

  1. Hệ Thống Muun
  2. Cc loại muun v cch c được n
  3. Danh sch cc Muun v cc tnh năng của chng
  4. Tăng cấp độ v pht triển MUUN của bạn
  5. Thng tin về Muun Premium

I. Hệ Thống Muun:

Đy l hnh trang dnh cho Th cưng, c thể được truy cập bằng bn phm Y (phin bản my tnh) hoặc bằng cch chọn (phin bản dnh cho thiết bị di động), tất cả vật nui trong hệ thống ny sẽ l duy nhất cho khoảng khng quảng co ny v khng thể được lưu trữ trong kho chứa hoặc chuyển đến kho thng thường của bạn.

Khi mở hnh trang th cưng, bạn c thể ln cấp cho th cưng của mnh, trang bị hoặc tm kiếm, tất cả đều c trong kho đồ ny.

Nhưng hy nhớ những th cưỡi cũ như: ngựa, fenrir, uniria v dinorant, vẫn cn trong kho bnh thường, chỉ những vật nui đặc biệt từ hệ thống Muun mới l một phần của kho ny.

Hệ thống Muun của DevilzMu tun theo tiu chuẩn của tr chơi, nhưng chng ti c một số khc biệt nhỏ sẽ được giải thch trong suốt hướng dẫn ny.Trong kho vật nui, bạn sẽ c 2 vị tr để bạn c thể trang bị cho một vật nui khc nhau trong mỗi , đầu tin l chnh m từ đ th cưng bn cạnh bạn sẽ được hiển thị v thứ hai l vật nui phụ m từ đ khng c g. hiển thị trực quan, nhưng bạn sẽ nhận được hiệu ứng ty chọn.

Để khi phục mạng sống của MUUN, bạn chỉ cần đặt 1 Gi Ngọc Life +3 ln MUUN, nếu thnh cng sẽ khi phục 100% Mu của n, lưu rằng tỷ lệ thnh cng sẽ cao hơn ở cc my chủ VIP.

Theo mặc định, khng thể mua bn (giao dịch hoặc bỏ ln cửa hng), khng c MUUN, đ tiến ha v năng lượng muun, tuy nhin chng ti c kế hoạch cho php một hệ thống tem tương tự như hệ thống giao dịch ha hợp, nhưng điều ny sẽ dnh cho cc bản cập nhật trong tương lai, sau khi hệ thống ổn định v khng c lỗi.II. Cc loại MUUN v cch c được n

Hiện tại chng ti sẽ c 2 loại muuns:


  • Thường: bạn c thể lấy chng từ Trứng Muun (c ba loại) rơi ra từ Qui vật Trứng được sinh ra hng ngy trn mọi my chủ v để biết thm thng tin về qui vật, hy xem bn dưới.
  • Cao Cấp: c thể nhận được thng qua DVZ Shop (Dvz Coins).


EGG MONSTERS:

Qui vật cng mạnh, bạn nhận được trứng cng tốt với cơ hội thả cao hơn.


MOON RABBIT:
(newbie)Qui Vật Rớt:
1x Moon Rabbit Egg

Moon Rabbit Egg Rơi:

* 200 ~ 400 DVZ Points
* 1~5 Jewel of Soul/Bless/Life or Chaos
* 1 Muun Energy Converter
* Bất k một loại Muun thường (được kch hoạt trong sự kiện)

* Tất cả những quả trứng thu thập được trn mặt đất sẽ lun được đặt trong kho bnh thường, nhưng khi bạn mở trứng v vật phẩm rơi l MUUN, n sẽ tự động được đặt trong KHO VẬT NUI.

Maps:
Sống lại ngẫu nhin trn bản đồ:
Lorencia, Noria, Elberland v / hoặc Devias
Số lượng cũng ngẫu nhin

_______________________________


POUCH OF BLESSING:
(intermediate)Qui Vật Rớt:
1x Pouch of Blessing Egg

Pouch of Blessing Egg Rơi:

* 300 ~ 600 DVZ Points
* 5~9 Jewel of Soul/Bless/Life or Chaos
* 1~2 Bundle +1 Soul/Bless/Life or Chaos
* 1~2 Muun Energy Converter
* Bất k một loại Muun thường (được kch hoạt trong sự kiện)

* Tất cả những quả trứng thu thập được trn mặt đất sẽ lun được đặt trong kho bnh thường, nhưng khi bạn mở trứng v vật phẩm rơi l MUUN, n sẽ tự động được đặt trong KHO VẬT NUI.

Maps:
Sống lại ngẫu nhin trn bản đồ:
Lost Tower 1 to 7, Icarus, Kalima 5 v / hoặc Aida
Số lượng cũng ngẫu nhin

_______________________________


FIRE FLAME GHOST:
(advanced)Qui Vật Rớt:
1x Fire Flame Ghost Egg

Flame Ghost Egg Rơi:

* 500 ~ 2.000 DVZ Points
* 1~3 Bundle +1 Soul/Bless/Life or Chaos
* 3~5 Muun Energy Converter
* Bất k một loại Muun thường (được kch hoạt trong sự kiện)

* Tất cả những quả trứng thu thập được trn mặt đất sẽ lun được đặt trong kho bnh thường, nhưng khi bạn mở trứng v vật phẩm rơi l MUUN, n sẽ tự động được đặt trong KHO VẬT NUI.

Maps:
Sống lại ngẫu nhin trn bản đồ:
Raklion, Swamp of Peace, Kanturu Ruins v / hoặc Kalima 7
Số lượng cũng ngẫu nhin

_______________________________

Thời Gian:
Server Free: 00:45 AM, 11:45 AM and 20:45 PM
Server VIP: 00:45 AM, 8:45 AM, 11:45 AM, 16:45 PM, 20:45 PM and 22:45 PM
GMT: UTC
* Để tm mi giờ Brazil, hy tnh theo giờ UTC v thực hiện -3.III. Danh sch cc Muun v cc tnh năng của chng.

Mỗi Muun c tnh năng khc nhau, một số cho PVP v một số khc cho PVE, thng thường cc phần bổ sung của MUUN được kch hoạt theo thời gian v ngy, v vậy hy lun kiểm tra phần bổ sung của MUUN của bạn, theo mặc định, hệ thống của MUUN hầu hết cc phần bổ sung đều tập trung vo PVE, nhưng ở đy trn DevilzMu, chng ti sẽ thay đổi điều ny theo thực tế của tr chơi của chng ti, v vậy chng ti yu cầu bạn lưu rằng phần bổ sung c thể thay đổi để chng hữu ch trong tr chơi của chng ti.

Cc muun c sẵn theo cc sự kiện hng thng, đ l hng thng chng ti sẽ lun phin cc muuns, lun cố gắng mang đến những muu mới, nhưng trong những thời điểm nhất định chng c thể lặp lại, ngoại trừ những muu m chng ti thng bo rằng n sẽ dnh ring cho sự kiện đ, v loại muun ny sẽ khng c sự kiện hoặc cch no khc để c được trong tương lai, nhưng khi điều ny xảy ra, n sẽ được thng bo cng với việc pht hnh MUUN.

Danh sch MUUN của chng ti, ban đầu cn t, v hệ thống của chng ti l mới, nhưng khi cc vng quay mới xảy ra, chng ti sẽ cập nhật danh sch của mnh với muuns mới v tất nhin nếu bạn biết bất kỳ vật nui no v muốn chng ti mang đến sự kiện, bất kỳ đề xuất no hy lin hệ với chng ti thng qua phương tiện truyền thng x hội của chng ti.

DANH SCH MUUN - THƯỜNG:

MAMMOTH (NORMAL):


MAMMOTH PHT TRIỂN (NORMAL):VOGAN (NORMAL):


VOGAN PHT TRIỂN (NORMAL):PUMPI (NORMAL):


PUMPI PHT TRIỂN (NORMAL):

SAFI (NORMAL):


SAFI PHT TRIỂN (NORMAL):
______________________________________

DANH SCH MUUN - CAO CẤP:

WITCH (PREMIUM):WITCH PHT TRIỂN (PREMIUM):

FUR SEAL (PREMIUM):FUR SEAL PHT TRIỂN (PREMIUM):

PUMPKIN GIRL (PREMIUM):PUMPKIN GIRL PHT TRIỂN (PREMIUM):

TOY SOLDIER (PREMIUM):TOY SOLDIER PHT TRIỂN (PREMIUM):

ROSE SPIRIT (PREMIUM):ROSE SPIRIT PHT TRIỂN (PREMIUM):


IV. Tăng cấp độ v pht triển MUUN của bạn

TĂNG CẤP ĐỘ MUUN CỦA BẠN:Tất cả Muun theo mặc định đều c cấp độ 1, một số c thể thay đổi từ cấp độ 1 đến cấp độ 4, khng c quy tắc cố định v thay đổi từ muun đến muun, để tăng cấp độ của muun rất dễ dng, hy tưởng tượng rằng bạn đ quản l để thả 2 muun voi ma mt. , cả hai đều sẽ sau khi rơi ở cấp độ 1, chỉ cần thng qua kho đồ của muun, bạn chọn một con vật cưng v đặt con vật cưng ln, v con vật cưng của bạn c thể ln cấp độ 2, nhưng đối với điều ny, cơ hội thnh cng l 20% MIỄN PH người chơi v 35% cho người chơi VIP, nếu thất bại, 1 muun sẽ biến mất v 1 muun khc sẽ tiếp tục ở cấp độ của n.

ĐNH GI MUUN CỦA BẠN:


Mỗi MUUN đều c một sự tiến ha, bn cạnh việc cải thiện thuộc tnh của n, n cũng thay đổi ln da của n thnh một ln da tiến ha.

PHẦN 1:


Để pht triển MUUN của bạn, điều cần thiết l n phải ở cấp độ tối đa, v dụ: nếu muun của bạn ln cấp 3, để bạn tiến ha n, n phải ở cấp 3.

PHẦN 2:

Bạn sẽ cần 'WIZARDRY STONE' từ MUUN của mnh, mỗi MUUN c ring v để lấy Đ Tiến ha từ muun của bạn, bạn sẽ cần lấy vật phẩm
'MUUN ENERGY CONVERTER' m bạn thả từ Trứng v nạp đầy năng lượng cho đến khi n trở thnh vật phẩm 'WIZARDRY STONE', để c được BỘ CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG MUUN đầy bạn chỉ cần lấy bất kỳ MUUN no bạn khng thch v đặt n vo 'MUUN NĂNG LƯỢNG CHUYỂN ĐỔI 'v cng với đ n sẽ được chuyển ha thnh năng lượng cho vật phẩm ny, mỗi muun sẽ cung cấp một lượng năng lượng khc nhau, v cấp độ của muun cng cao th năng lượng sẽ được cung cấp để chuyển đổi n.


(Muun Energy Converter)

(Wizardry Stone)

Sự dụng 'WIZARDRY STONE' bạn phải đến gặp NPC được gọi l: 'MONICA' tại Elbeland (X: 25, Y: 226) v trao đổi của bạn 'WIZARDRY STONE' thnh 'EVOLUTION STONE' với tn của muun, số lượng đ ph thủy m 'MONICA' sẽ yu cầu thay đổi ty theo MUUN.


(Monica)

Chỉ 'EVOLUTION STONES' của cc muuns c thể rơi trong sự kiện / thng.


(Evolution Stone)V. Thng tin về Muun Cao CấpCc muun cao cấp c thể nhận được thng qua 'PREMIUM MUUN EGG', vật phẩm ny sẽ c sẵn để mua thng qua DVZ Shop trong tr chơi (DVZ Coins) trong phần BOX.

Cũng giống như cc loại Trứng thng thường, TRỨNG MUUN CAO CẤP sẽ c số lượng muun thay đổi mỗi sự kiện / thng, v vậy điều quan trọng l phải lun theo di tin tức của chng ti.


PREMIUM MUUN EGG RƠI:* 4.000 ~ 10.000 DVZ Points
* 1~3 Bundle +2 Soul/Bless/Life or Chaos
* 5~8 Muun Energy Converter
* Evolution Stone (muun được kch hoạt trong sự kiện)
* Bất kỳ một loại muun cao cấp (được kch hoạt trong sự kiện)
_____________________

* Trứng lun được đặt trong kho bnh thường, nhưng khi bạn mở trứng v vật phẩm rơi l MUUN, n sẽ tự động được đặt trong KHO VẬT NUI.


⚠️ THNG BO QUAN TRỌNG: ⚠️


1. Chủ đề ny phản nh 100% ci đặt hiện c trn my chủ của chng ti.

2. Điều quan trọng l chỉ ra rằng hệ thống ty chọn lun l một thứ g đ phức tạp v đi khi cần phải thay đổi, chẳng hạn như nerf, buf hoặc cc ty chọn mới, v vậy khi tạo bản dựng của bạn, hy lưu rằng n c thể bị thay đổi. Tuy nhin, tất cả cc thay đổi sẽ lun được thng bo thng qua phương tiện truyền thng x hội, trang web của chng ti v chng ti sẽ cập nhật chủ đề ny cho ph hợp.

3. Bạn c tm thấy bất kỳ lỗi no hoặc c bất kỳ đề xuất no để cải thiện hướng dẫn ny khng?
Gửi cho chng ti một email thng qua suporte@devilzmu.netTHEO DI CHNG TI THNG QUA CC MẠNG X HỘI