NGỌC SEED EARTH MỚI

Chng ti đang pht hnh việc tạo ra cc seed earth mới, trước đy chng ti chỉ c Seed Earth để "Tăng Mu" dao động từ +2.000 đến +10.000, by giờ sẽ c thể tạo ra ba seed mới từ nguyn tố Earth:

  • Tăng sức mạnh
    Mono: +2.000 | Di: +4.000 | Tri: +6.000 | Tetra: +8.000 | Pente: +10.000
  • Tăng nhanh nhẹn
    Mono: +2.000 | Di: +4.000 | Tri: +6.000 | Tetra: +8.000 | Pente: +10.000
  • Tăng Năng Lượng
    Mono: +2.000 | Di: +4.000 | Tri: +6.000 | Tetra: +8.000 | Pente: +10.000Giống như Seed Earth - Tăng Thm Mu, cc loại seed mới rất kh để tạo ra chng.

THNG TIN QUAN TRỌNG:

V n l về seeds mới, c thể ảnh hưởng tiu cực đến PVP hoặc thậm ch tạo ra cc kết hợp với sức mạnh hoặc phng thủ cực cao, chng c thể bị giảm sức mạnh để duy tr sự cn bằng của tr chơi, v vậy cố gắng tạo ra cc hạt giống mới, điều quan trọng l phải lưu điều ny. Khng c sự kết hợp cng suất no được chấp nhận v tất cả đều c thể điều chỉnh được, bởi v trước hết chng ta hy coi trọng sự cn bằng giữa tất cả người chơi.


NHỮNG THAY ĐỔI TRONG VIỆC TẠO SEED

Nguyn liệu v chi ph tạo seed đ thay đổi, vui lng kiểm tra hướng dẫn đ được cập nhật với cc sửa đổi mới nhất hoặc xem trong game NPC SEED MASTER.


Chng ti cũng thng bo với bạn rằng trong những ngy tới, chng ti sẽ bảo tr mang lại một số thay đổi, chng ti sẽ thay đổi cc tổ hợp để gắn v p dụng seed, trong đ cc sphere cấp thấp hơn sẽ c kết hợp v chi ph thấp hơn, v sphere cấp cao hơn sẽ c kết hợp cao hơn v chi ph theo cch ny, chng ti đ mang lại sự cn bằng giữa những người kỳ cựu v người mới bắt đầu, v vậy nếu bạn c bất kỳ seed no để p dụng hoặc gắn kết l tetra hoặc lược, chng ti khuyn bạn nn lm điều đ cng sớm cng tốt.

Chng ti cũng sẽ bổ sung một cải tiến cho việc thả BOSS EROHIM, nơi n sẽ rơi ra sphere tetra hoặc tổng hợp, bang hội chiến thắng trong cược cng thnh sẽ c lợi ch mới trong phần thưởng.


NTHEO DI CHNG TI QUA MẠNG X HỘI